ICMS Academy is de ‘merknaam’ voor alle initiatieven van TCD gericht op de ontwikkeling en realisatie van opleidingen met betrekking tot het ICMS platform.
De doelstelling is gebruikers van ICMS in functie van hun wensen en profiel de beste en meeste flexibele opleidingsinstrumenten ter beschikking te stellen.

Omwille van de diversiteit aan gebruikers, de verschillende gebruikerstalen en de snelle evolutie van de software werden modulaire vormingen en moderne trainingstechnologie met elkaar gekoppeld.
Via ICMS Academy kan u deelnemen aan standaardopleidingen of kan u specifieke vormingen op maat aanvragen.

De curricula en diverse initiatieven worden afgestemd met FOD Binnenlandse Zaken, die opdrachtgever is van het ICMS/IBZ-project. Voor specifieke modules of functionaliteiten voor andere doelgroepen, bv. artsen en ziekenhuizen, worden de opleidingen afgestemd met de opdrachtgever (bv. in dit geval FOD Volksgezondheid).

De werkzaamheden van ICMS Academy worden niet gefinancierd via de overheid.

 

OPLEIDINGSAANBODVia onderstaande knoppen krijgt u meer informatie over de inhoud, deelnemingsvoorwaarden, kostprijs, ... van de verschillende opleidingsformules en kan u via een online kalender bekijken wanneer er opleidingen plaatsvinden.
Daarnaast worden ook opleidingen op maat georganiseerd die beter geschikt zijn indien u met een grotere groep personen wenst deel te nemen of indien u specifieke wensen heeft naar data, duur of onderwerpen.
Geregeld worden ook thematische opleidingen voorzien. De informatie hierover zal worden gepubliceerd op deze site.
U kan rechtstreeks online inschrijven.
     Nieuwtjes