Opleiding databeheer (N3)

Specifieke aanvullende opleiding gericht op de ICMS databeheersfuncties.

Cursuscode: ICMS301DUT
ICMS301FRE (français)
ICMS301GER (Deutsch)
ICMS301ENG (English)
ICMS beschikt over een uitgebreide functionaliteit als nationale databank voor noodplanning en crisisbeheer.
In het systeem kunnen personen, gebouwen/infrastructuur, organisaties, noodplannen, cartografie, ... opgeslagen, beheerd en geraardpleegd worden.

Via een mechanisme van gelaagde toegangen, kunnen standaardgebruikers de meeste van deze gegevens wel raadplegen, maar kunnen ze geen nieuwe gegevens in de databank toevoegen of deze beheren.
Daarvoor bestaat de rol van "Databeheerder" of "DataAdmin" (de officiële technische benaming).

De opleiding Niveau 3 richt zich tot deze databeheerders en behandelt het aanmaken, wijzigen en gebruiken van al de verschillende gegevenstypes in ICMS.

Op basis van afspraken tussen FOD IBZ (Binnenlandse Zaken) en TCD werd bepaald dat de noodplanambtenaren voor wat betreft de opleiding Niveau 3 zullen opgeleid worden door trainers van Binnenlandse Zaken.
U kan (voorlopig) niet inschrijven voor deze opleidingen via het registratiesysteem van ICMS Academy. Dit dient u rechtstreeks te doen door contact op te nemen met de cel ICMS van de FOD IBZ.