Incident & Crisis Management System

Het nieuwe Nationaal digitaal platform voor noodplanning en crisisbeheer.

BASISFUNCTIONALITEITEN

Het ICMS is een beveiligd nationaal web-based platform voor beheer van data en informatie en voor samenwerkend crisisbeheer.
Het Belgische ICMS is gebaseerd op de COBRATM EMSS (Emergency Management Support Software), die verder ontwikkeld wordt en die in de loop van 2016 als nationaal ICMS operationeel zal worden.

HET PROJECTTEAM

De opdracht tot realisatie van het ICMS werd na een internationaal selectieproces toegekend aan de “Tijdelijke Handelsvennootschap CEMAC-Dynamis”, afgekort TCD.

Deze TCD bouwt verder op een reeds bestaand samenwerkingsakkoord tussen CEMAC en Dynamis.