ICMS ACADEMY

ICMS Academy is de merknaam voor de initiatieven van TCD (een samenwerkingsverband tussen CEMAC en Dynamis) gericht op ontwikkeling, organisatie en uitvoering van opleidingen voor de diverse profielen van gebruikers van het Incident & Crisis Management System (ICMS). Deze initiatieven worden gecoördineerd met en mede-uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (IBZ).

ICMS Academy is een afdeling binnen TCD specifiek gericht op de ontwikkeling en realisatie van opleidingen.

De doelstelling is gebruikers van ICMS in functie van hun wensen en profiel de beste en meeste flexibele opleidingsinstrumenten ter beschikking te stellen.

Omwille van de diversiteit aan gebruikers, de verschillende gebruikerstalen en de snelle evolutie van de software werden modulaire vormingen en moderne trainingstechnologie met elkaar gekoppeld. Via ICMS Academy kan u deelnemen aan standaardopleidingen of kan u specifieke vormingen op maat aanvragen.

De curricula en diverse initiatieven worden afgestemd met FOD Binnenlandse Zaken, die opdrachtgever is van het ICMS/IBZ-project.

Voor bepaalde types opleiding ligt het initiatief overigens ook bij FOD IBZ.